Skip to content
Nyhet

Har du sjekket om du har trenerlisens?

Alle trenere som er i et arbeidsforhold i en eller flere klubber tilknyttet NGTF, dvs. mottar lønn eller godtgjørelse, skal ha trenerlisensen i orden. Dette er det klubben din som har ansvar for å registrere inn og betale for sine trenere.

I trenerlisensen ligger det en utvidet forsikring, som kan leses i sin helhet på nettsiden vår her.

I tillegg ligger det en Yrkesskadeforsikring i lisensen, denne er pålagt etter Norsk lov:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

Alle trenere som er i et arbeidsforhold skal ha full Trenerlisens i den klubben de arbeider mest i. Dersom du som trener arbeider i flere klubber, så kreves Yrkesskadeforsikringsdelen i alle klubbene, men ikke full trenerlisens i mer enn en.

Trenerlisensen er gyldig for et normalt trenerår, dvs. fra og med september til og med august året etter, og må aktivt fornyes hvert år.

Men visste du at mange klubber glemmer helt eller venter til langt utpå høsten med å registrere for trenerlisenser? Utenom at de da ikke følger Norsk lov, så betyr det også at du som trener ikke er forsikret når du jobber for klubben din.

For trenere som ikke mottar lønn eller noen form for godtgjørelse, er det ikke et krav om at klubben må registrere for trenerlisens, men noen klubber velger likevel å registrere sine trenere. De velger å se på det som den godtgjøringen de gir når lønn ikke er inne i bilde, de forsikrer trenerne sine.

En annen fordel trenerlisensen gir, er rimeligere trenerkurs i regi av NGTF. Rabatten for kurset er den samme som det trenerlisensen koster. Deltar du som trener på et trenerkurs i løpet av året, så er differansen allerede tjent inn.

Forsikring blir fort viktig når noe skjer.