Skip to content
Nyhet

Paraturn blomstrer og gror

Det er fantastisk at antall medlemmer i paraturn har vokst med hele 35% siden 2016. Dette tyder på at det blir mer og mer fokus på at barn og unge med nedsatt funksjonsevne har like stort behov for å utfolde seg og være i bevegelse.

Det er særlig tre klubber som utpeker seg og som gjør en fantastisk jobb med inkludering: Bodø Gym- og Turnforening, Stabekk Turnforening og Straen Gymnastikk- og Turnforening.

Flere klubber har begynt å følge deres spor og har startet tilrettelagt trening. Høsten 2018 startet Odd turn opp et åpent parti for barn i aldersgruppen 6 – 13 år. De legger fokus på grunnleggende turnferdigheter, balanse, koordinasjon og motorikk og treningen er tilrettelagt for barn og unge med ulikt funksjonsnivå.

Vi opplever ofte at trenere synes det er utfordrende å få et barn med funksjonshemning inn i gruppen. Dette kommer ofte av liten kunnskap og erfaring med barn med funksjonshemning. Tilrettelegging av idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede krever først og fremst at man har kompetanse innen idrett og fysisk aktivitet generelt, og har evnen til å tenke alternative løsninger i instruksjonen og i øvelsesutvalget.

Vil du gjøre en forskjell, men er usikker på hvordan du skal komme i gang?

Ta kontakt med vår paraidrettskonsulent Irina Solem for nærmere informasjon: irina.solem@gymogturn.no