Skip to content
Nyhet

Husk ny periode for trenerlisens

Det er tid for å opprette trenerlisens for alle trenerne. Sesongen går fra 1/9 2018 til 31/8 2019.

Trenerlisensen er gyldig for et normalt trenerår, dvs. fra og med 1.september til og med 31.august året etter, og må aktivt fornyes hvert år i MySoft. Det er klubben/gruppa som registrerer trenerlisensene og det er lurt å gjøre dette i forkant av høstsesongen. Kommer det til trenere i løpet av året kan disse registreres når de er aktuelle som trenere. Trenerlisensen er personlig, men faktura sendes klubben, som også har ansvar for å betale denne.

Har klubben registrert en trener som viser seg å ikke skulle være trener likevel og faktura er sendt ut, må NGTF gis beskjed på mail: gymogturn@nif.idrett.no slik at kreditering kan gjøres.

Trenerlisensen koster kr. 400,- pr trener.

Trenere med betalt lisens får redusert pris på trenerkurs i regi av NGTF.

Les mer mer om trenerlisensen her.