Skip to content
Nyhet

Spennende forskning innen Rytmisk Gymnastikk

Marte Dobbertin Gram presenterte sitt forskningsprosjekt for interesserte ledere i RG-klubber i Norge tirsdag kveld. Marte skal skrive sin masteroppgave innen idrettsfysioterapi på temaet «Muskel- og skjelettplager i Norsk RG». Det ikke gjort noe forskning på dette i Norge siden 1980-tallet, og det har vært stor utvikling både innen selve idretten og innen reglement og rammer for RG siden den gang. Forskningsprosjektet starter nå, og resultatene av forskningen og masteroppgaven skal etter planen være ferdig til mai neste år.

Forskningsprosjektet styres av NIH, og gjennomføres i samarbeid med NGTF og TKRG. Professor Kari Bø ved NIH er veileder på prosjektet, og hun er veldig fornøyd med at det nå kommer ny kompetanse innen dette området i Norge. Forbundet ser det som svært viktig at vi får oppdatert kunnskap om skader og risikofaktorer knyttet til skader. Dette vil være viktig for en sunn og skadefri utvikling av idretten vår!

En forutsetning for å kunne gjøre forskning, er at det er gymnaster som vil delta i prosjektet. Deltagelsen er helt frivillig, og det er gymnaster innen følgende kategorier som kan delta:

– Individuelle internasjonale klasser junior og senior (gymnaster født fra 2005 og tidligere)

– Duo/trio og tropp internasjonal klasse (gymnaster født fra 2005 og tidligere)

– Nasjonal klasse individuelt divisjon A (gymnaster født fra 2005 og tidligere)

Ønsker du å delta, eller er foresatt til en gymnast som ønsker å delta, kan dere melde dere på her (gymnaster under 16 år må registrere navn og e-post til foresatte).

https://gymogturn.no/pamelding-forskningsprosjekt-rg/

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Marte Dobbertin Gram på mail: mailto:martecdg@online.no