Skip to content
Nyhet

Sommerhilsen fra presidenten

Da er det to måneder siden jeg ble valgt til president i Norges Gymnastikk-og Turnforbund, og jeg takker ydmykt for den tilliten jeg er gitt.

Etter ulike roller i forbundet gjennom snart 30 år hadde jeg en viss formening om hva jeg gikk til, men vårt forbund er så mye mer en hva man ofte tenker. I motsetning til de fleste andre særforbund har vi et mangfold som få – om noen – kan måle seg med. I tillegg til at vi faktisk har tre olympiske grener under våre vinger (turn, RG og trampoline) så har vi konkurranser i både troppsgymnastikk og gymnastikkhjul. Som om ikke det er nok har vi et betydelig antall utøvere som bedriver oppvisningsaktivitet på høyt nivå. Vi er et forbund med stor aktivitet blant barn og unge, og  det hele toppes av våre veteraner som viser stor vitalitet godt opp i 70, 80 og til og med 90 årene! Og det er nettopp dette som gjør meg så stolt.

For meg har alltid gym og turn vært den ultimate idrett for å utvikle ferdigheter man er i behov av i enhver idrettsgren. Min oppfatning er at alle burde begynne med gym og turn og deretter eventuelt utvikle seg videre i andre idretter dersom man ønsker dette. Da jeg var på idrettsforbundets ledermøte for noen uker siden delte samtlige av de jeg snakket med denne oppfatningen. Og det forteller meg at vi skal være stolte av å være en idrett med så stor anerkjennelse fra de fleste som vet hva de snakker om. Dette gir oss også alle muligheter til å rekruttere enda fler til våre mange lag rundt omkring i det ganske land. Det skal for øvrig nevnes at vi ved siste idrettsregistrering telte nær 110.000 medlemmer! Dette sier meg at mange har den samme oppfatning av NGTFs verdier som hva jeg har.

En annen ting jeg har erfart, ikke bare gjennom den tiden jeg har vært president, men også gjennom de andre 45 årene jeg har vært engasjert i turn, er alle de flotte menneskene som engasjerer seg i lag, kretser og forbund. Det er alltid hyggelig å treffe alle trenere, tillitsvalgte og ansatte på de ulike arenaer jeg nå beveger meg på. Det er et stort engasjement man møter og mange har gode og konstruktive innspill til hvordan vi kan utvikle oss videre som forbund. Jeg setter stor pris på alle innspill som måtte komme og de gode samtalene jeg har med de som ønsker å dele sine meninger med meg og andre som har et ansvar for å utvikle vårt forbund i en best mulig retning.

Når vi nå går sommeren i møte så går også tankene tilbake til tiden da man selv var aktiv og sommerens høydepunkt var en av de mange treningsleirene som flere klubber arrangerte sommerstid. For meg var det Mandalsleieren som var det store. I mange år var vi samlet i en uke hver sommer med harde treningsøkter, gode venner, sosiale aktiviteter og minner for livet. Jeg registrerer at det også i dag er mange klubber som arrangerer ulike typer samlinger gjennom sommeren og jeg vil på det sterkeste oppfordre de som har anledning til å benytte seg av disse tilbudene. I tillegg til god trening bygger man relasjoner og får nye venner. Selv traff jeg mange av de som i dag er mine beste venner på sommerleiren i Mandal.

På den tiden jeg var aktiv turner benyttet vi også sommeren til å reise rundt og trene hos hverandre. Jeg var i Sandefjord, Drammen, Tromsø og andre steder der jeg hadde fått venner gjennom turn. På mange måter ble man som en stor familie. Så til dere som har muligheten, benytt sommeren til trening også andre steder en der dere har den daglige aktiviteten. Hos turnvenner er man alltid velkommen.

Til slutt vil jeg ønske alle gymnastikk og turnvenner en riktig god sommer!