Skip to content
Nyhet

Nytt reglement gjeldende fra 1. juli 2018

Teknisk komite troppsgymnastikk har revidert versjon 1-2018 av reglementet. Versjon 2-2018 av reglementet er gjeldende fra 1. juli 2018. Dokumentet «Endringsdokument fra versjon 1-2018» inneholder alle endringer til versjon 2-2018.

Her kan du følge en intern link på vår internettside hvor du kan laste ned begge dokumentene: (se i den venstre kolonnen du kommer til etter at har trykket på linken).
* Nytt reglement gjeldende fra 1. juli 2018.
* Endringsdokument – endringer fra versjon 1-2018 til 2-2018.

Endringene fra versjon 1 til versjon 2 (2018) består stort sett av presiseringer og korrigeringer av skrivefeil, men også noen nye underkapitler, setninger og trekk. Det Europeiske Turnforbundet (UEG) har publisert «Clarifications to CoP September 2017 – February 2018». Mange av disse endringene var allerede i det norske reglementet versjon 1. De andre endringene er nå tatt med i versjon 2.

Ved eventuelle spørsmål til reglementet: Kontakt leder av teknisk komite troppsgymnastikk Kjetil Folkvord som også er dommer- og reglementsansvarlig. E-post: folkis@hotmail.com