Skip to content
Nyhet

Vi søker tillitsvalgte til komiteer i NGTF

Forbundsstyret skal oppnevne nye komiteer for perioden 01.09.2018 – 31.08.2020. Komiteene som skal oppnevnes vil arbeide etter de mandatene som ble vedtatt av styret den 18.06.18, og som du kan finne her.

Brevet som er sendt til alle lag og kretser finner du her.

Frist for å sende inn forslag på medlemmer er 10. august 2018.

Dette gjelder følgende komiteer:

  • Teknisk komité Turn kvinner
  • Teknisk komité Turn menn
  • Teknisk komité Rytmisk gymnastikk
  • Teknisk komité Troppsgymnastikk
  • Arbeidsgruppe gymnastikkhjul
  • Breddekomité
  • Utstyr og anleggskomité