Skip to content
Nyhet

Utlysning – to nasjonale konkurranser for 6-10 åringer i 2019

Idrettstinget har vedtatt endringer i bestemmelsene om barneidrett. Bestemmelsene ble behandlet i styremøte 1. desember 2016 FS-28/16-18 (utdrag): Barn i alderen seks –til og med åtte år, kan delta i tilpassede konkurranser, fortrinnsvis i egen forening og i konkurranser med deltakere fra andre foreninger i lokalmiljøet (lag- og/eller individuelle konkurranser). Norge er et land med stor geografisk utstrekning og i tillegg kan det være stor geografisk spredning i utbredelsen av NGTF sine grener. For noen foreninger vil det derfor være nødvendig å utvide lokalmiljøet til grenens naturlige omland. NGTF understreker at reisetid og kostnad alltid må vurderes. Begrepet lokalmiljø kan ikke strekkes lenger enn til lag innen egen krets, eller nærmeste klubb med aktivitet innen samme gren.

Vedtak: Veilederen, med NGTFs beskrivelse av barneidrettsbestemmelsene vedtas. Forbundsstyret delegerer til generalsekretær myndighet til å godkjenne arrangering av inntil to nasjonale arrangement/konkurranser pr. år innen hver gren. Utøvere skal kun delta på ett slikt arrangement pr. år, også der hvor ett av de aktuelle arrangementene er i eget lag. Arrangementet må ha en tydelig aktivitetsrettet og sosial profil. Aktivitetene kan ikke være bare tradisjonelle konkurranser, men skal ha et breddefokus på oppvisning, deltakelse og aktivitet.

Søknadsfrist: Innen utgangen av mandag 18. juni 2019.

Utlysning av to nasjonale konkurranser for 6 til 10 åringer troppsgymnastikk 2019