Skip to content
Nyhet

Ditt lag kan nå søke om tilskudd fra kretsen!

Alle lag i Nord-Trøndelag som deltok på kretstinget i 2017 kan nå søke om tilskudd til kjøp av utstyr og påskjønnelse til enkeltutøver eller lag fra Nord-Trøndelag Gymnastikk – og Turnkrets.

Kriterier finner du her:

Kriterier for tilskudd fra NTGTK_2018

Kriterier for påskjønnelse 2018

Søknadskjema 

Søknadsskjema sendes kretskontoret på e-post; gill.helen.johannessen@gymogturn.no innen den 1.september.