Skip to content
Nyhet

Mye engasjement

Første dag av Forbundstinget har bydd på stort engasjement fra salen. 236 representanter fra 82 lag har satt av helgen for å drøfte veien videre for vår idrett.

-Stort engasjement, gode diskusjoner og et aktivt Forbundsting, slik oppsummerer generalsekretæren, Øistein Leren, første dag. Hvilke saker som ble gjennomgått kan du lese her. Men før det hele startet var det hilsen fra både fra Norges Idrettsforbund (NIF) og Bodø kommune.

-Det er gjennom bredden vi rekrutterer til topp, og det er fra topp vi rekrutterer til bredden, sa Anne Berit Figenschau, styremedlem NIF, i sin hilsen fra Norges Idrettsstyre.  Også ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød, var tilstede og ønsket turn-Norge velkommen til Bodø.

President Kristin Gilbert.

-En spennende periode

NGTFs president Kristin Gilbert ønsket velkommen til Forbundstinget i 2018, og rettet en stor til takk til alle som bidrar til aktiviteten i gym og turn. Styret kan se tilbake på en periode med mye aktivitet – både på breddesiden og i toppidretten.

-Det er stor aktivitet innenfor alle konkurransegrenene i NGTF, og det er i tingperioden oppnådd mange gode sportslige resultater. Vi har igangsatt toppidrettssatsing i turn kvinner, rytmisk gymnastikk og troppsgymnastikk. Dette i tillegg til den nå etablerte satsingen på turn menn, sa Kristin.

Den største delen av medlemsmassen driver med breddeaktivitet, også her har Norge vært godt representert i internasjonale stevner: Eurogym – i 2016 i Tsjekkia, deltok 323 ungdommer, fordelt på 13 tropper. Golden Age, gymnastikkfestival for de på 50, i 2016 deltok 416 gymnaster.

Et annet breddearrangement som ble nevnt var World Gym for Life Challenge. I 2017 var det Norge og NGTF som sto som arrangør.

-Som et av tre særforbund, var vi tildelt æren å gi Kong Harald en gave i form av invitasjon til et idrettsarrangement i forbindelse med Kongens 80 års dag. Vi inviterte til World Gym for Life, og fikk også tillatelse til å kalle det ”King Harald’s World Gym for Life Challenge 2017”. Arrangementet ble en suksess, og fra FIG, (det internasjonale turnforbundet), fikk arrangementet toppkarakter! Takket være alle som bidro av frivillige og ansatte, ble World Gym for Life 2017 så vellykket som vi bare kunne drømme om, fortalte presidenten fra talerstolen.

I tillegg til de sportslige prestasjonene har Norge fått representanter i ulike komiteer internasjonalt.

  • Lise Mandal, Council FIG
  • Tom Thingvoll – president teknisk komite menn, UEG
  • Heidi Marie Taksdal – visepresident breddekomiteen (Gymnastics for all), UEG
  •  Maria Sollohub – visepresident IRV (Gymhjul)

Noe på overtid ble dagen avsluttet med Sak 6 B-3 Grimstad Turn og Idrettsforening: «Opphevelse av vedtak om bruk av Mysoft». Det hele ble avgjort med en ekstremt jevn avstemning: 64-67 – Forbundets forlag ble vedtatt: «Tidligere vedtak om at alle lag i NGTF skal bruke Mysoft som sitt medlemssystem opprettholdes».

Nå gjenstår en hyggelig middag her i Bodø.