Skip to content
Nyhet

Hva synes du er viktigst for å lykkes i møtet i gymsalen?

IKKE BRUK!

Dette var tema under ”Åpent forum” da Forbundstinget startet i dag i Bodø.

Møtet ble ledet av Morten Karolius, som utfordret de fremmøtte til å diskutere og drøfte spørsmålet i grupper, før meningene ble delt i plenum. Gruppene fikk i oppgave å finne frem til de verdier de mente var viktigst, før de måtte reflektere over:

  • hva skal til for å lykkes med (verdien)?
  • hva er hovedutfordringene for å lykkes?
  • hva slags refleksjoner skal man gjøre i forhold til bredde kontra topp? 
  • hva konkret kommer du til å gjør du når du kommer hjem?
Morten Karolius

Klubber delte erfaringer og utfordringer mange opplever med trenerrollen, og i møte med barn og unge gymnaster. Her er noen av meningene og erfaringene som ble delt:

-Glede, trygghet, engasjement,  respekt, tilstedeværelse er viktige verdier

– Vi har ansvar for å sette sammen gode treningsgrupper og organiseringen må fungere. Trenerteamet må være bra.

-Respekt, har man respekt for hverandre så kommer alt det andre automatisk

-Vi har mange unge trenere, de er utrygge, og de flytter på seg pga utdanning så det gjør det vanskelig

– Viktig å få inn en ung trener inn i styret for å opprettholde rekrutteringer og det vil skape engasjement blant trenerne

-Det er viktig at de unge trenerne har en voksen trener de kan støtte seg på

Hva konkret kommer du til å gjør du når du kommer hjem? Spurte Morten Karolius. Dette var det gruppene svarte.

Målet med diskusjonen var å få i gang en prosess der vi sammen skulle finne frem til konkrete tiltak å ta med tilbake til egen klubb.