Skip to content
Nyhet

Samordnet rapportering /idrettsregistrering

Alle klubber, lag og grupper skal melde inn sine medlems- og aktivitetstall til Norges Idrettsforbund i denne måneden – det må være gjort innen utgangen av april.

Det er viktig å gjøre rapporteringen riktig, slik at alle blir talt med, men kun én gang innen hver gren!

Se informasjon om hvordan registrere gymnastene på riktig gren i NGTF (Ble sendt på mail til alle klubber/grupper 11/4)  SAMORDNET REGISTRERING 2018

Når fristen er gått ut og alle registreringer er kommet, vil det bli sendt ut en foreløpig statistikk med de tallene som fremkommer til alle klubber. Det sendes ut via kretskontorene. Dette for å oppdage eventuelle feil før det er for sent å gjøre noe med det – det er VIKTIG å sjekke tallene!

Ut i fra det tallet som rapporteres inn, blir NGTFs forbundsavgift sendt ut. Forbundsavgiften er kr. 150,- pr person.  Avgiften inneholder foruten en medlemskontinget til NGTF, også kollektiv kriminalitetsforsikring og ansvarsforsikring for klubben/turngruppen, og ulykkesskadeforsikring for medlemmer fra 13 til 75 år.
Forbundsavgiften er lik for alle medlemmer enten de er under 13 eller over 75 år.