Skip to content
Nyhet

Ungdomsutvalget 2018!

NGTF har opprettet et Ungdomsutvalg som består av fire unge og engasjerte jenter fra ulike deler av landet: Maria Andersen Norvik fra Trondheims TF, Tora Sundelin fra Tromsø TF, Solveig Nygaard fra Oslo Turn (leder) og Celinda Dèsirèe Gottschalck fra Lillesand IL.

I likhet med resten av idretts-Norge har NGTF utfordringer i forhold til å beholde ungdommene. Hvis vi skal nå målet om en økning i antall ungdommer må vi, slik det står i idrettspolitisk dokument, legge stor vekt på å ivareta og utvikle ungdom som ønsker å trene uten store konkurransemessige prestasjonsmål samt satse på et bredt ungdomsløft, hvor ungdom tar ansvar og gis handlingsrom til å forme sitt eget aktivitetstilbud og idrettslige fellesskap. Les mer om ungdommens retningslinjer på våre nettsider.

I løpet av sitt første møte har ungdomsutvalget utarbeidet visjon, mål, mandat samt diskutert videre arbeid for å løfte ungdommer i turn-Norge.

Visjon: Gym og turn er ungdommens møteplass.

Mål: Vi skal ha de mest engasjerte og involverte ungdommer.

Mandat: Ungdomsutvalget skal være et bindeledd mellom breddekomité og våre ungdommer. Gjennom fokus på medvirkning skal vi:

  • jobbe for å holde ungdommer i gym og turn
  • bevare ungdommens idrettsglede og øke deres mestringsfølelse
  • skape et godt samhold og gode sosiale møteplasser
  • fremme utvikling og engasjement
  • tilrettelegge for økt deltakelse for ungdommer i alle ledd

Vi har stor tro på at det blir et viktig bidrag i videreutviklingen av forbundet og ønsker jentene lykke til med vervet!