Skip to content
Nyhet

Slik snakker dere om alkohol i klubben

– Alt for mange barn opplever at oppveksten preges av voksnes alkoholbruk. I et idrettslag kan det være vanskelig å vite hvem disse barna er, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

 

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at nesten 1 av 10 barn vokser opp i hjem der mor eller far sliter med alkohol. Likevel synes mange det kan være vanskelig å snakke sammen om hva som er greit og hva som ikke er greit når det kommer til alkoholbruk i klubben.

– Mange har sterke meninger og følelser rundt alkoholbruk, og det kan gjøre det vanskelig å snakke om, sier Irina Solem som er barneidrettsansvarlig i Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Samtidig er hun opptatt av at praten er helt nødvendig.

– For barn skal idretten være et fristed. Trenere og ledere hos oss legger ned en enorm innsats for å bidra til trygge rammer for alle barn. Men det er viktig at vi også bidrar til trygge rammer når det kommer til alkohol.

 

Dette er Se & bli sett

Norges Gymnastikk- og Turnforbund samarbeider med AV-OG-TIL om Se & bli sett, som er et klubbkonsept. Se & bli sett handler om at trenere og ledere både er bevisste på at man skal se barna, og være klar over at de alle har ulik bagasje. Samtidig må man huske på at man selv er en rollemodell som blir sett opp til.

– Se & bli sett-klubber får tilgang til materiell og hjelpemidler for å lettere kunne snakke sammen om alkoholbruk i klubben. Vi vil hjelpe, sånn at den vanskelige samtalen kan bli litt enklere, forklarer Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Ved innmelding i Se & bli sett får klubben eksempelvis tilgang til en mal for alkoholpolicy og PowerPoint-presentasjoner om alkovett som kan brukes i møter med styret, utøvere eller foreldre. Man kan melde inn klubben på seogblisett.no.

 

– Mange gråsoner

Det finnes mange gråsoner som det er viktig å snakke om. Kan foreldre drikke alkohol etter at barna har lagt seg når dere er på overnattingstur? Når er det greit at ledere som representanter for klubben drikker? Og hva med utøvere over 18 år?

Norges Gymnastikk- og Turnforbund råder alle idrettslag til å lage en egen alkoholpolicy. Den kan man ta opp til diskusjon for eksempel en gang i året.

– Å ha et reflektert forhold til alkoholbruk i klubben kan bety en enorm forskjell for de barna som ikke har det så greit hjemme, konstaterer Randi.