Skip to content
Nyhet

NGTF deler ut midler til arrangementer for ungdom

Hva er en SALTO-helg?

NGTF gir støtte til SALTO-helg som er en treningssamling for ungdom fra 13 år og oppover. Det skal være Sosialt, Allsidig, masse Lek, Turn og Oppvisning.

For at arrangementet skal være en SALTO-helg må det oppfylle følgende kriterier:

 • deltakere fra minst to klubber
 • minst en ekstern trener
 • minst tre ulike turnaktiviteter
 • minst en aktivitet må være noe annet en trampett, frittstående og tumbling/airtrack
 • parkour/tricking i tillegg til tre turnaktiviteter
 • sosialt opplegg rundt treningen

Både klubber og kretser kan søke om økonomisk støtte til SALTO-helger.

Økonomi: 

 1. NGTF gir støtte til SALTO-helg forutsatt minst 20 deltakere.
 2. Tilskuddsbeløpet blir vurdert på bakgrunn av innsendt informasjon.
 3. Støtten er ment å gå til innleie av eksterne trenere til inspirasjon for trenere og gymnaster.
 4. Støtten utbetales etter innsending av rapport, deltakerliste og dokumenterte utgifter til NGTF.
 5. Nye søkere blir prioritert.

Søknaden må inneholde:

 • Dato og sted for arrangementet
 • Kontaktperson hos arrangøren med e-post / mobilnr
 • Planlagte aktiviteter
 • Inviterte klubber/inviterte trenere
 • Antall trenere
 • Eventuelle kostnader

Søknadsfrist for 2018 er fredag 23. mars 2018.

Vil dere søke eller har spørsmål? Send en e-post til Irina Solem: irina.solem@gymogturn.no.