Skip to content
Nyhet

Gym for Life Challenge Norge 2018

Oppvisningskonkurranse Gym for Life Challenge Norge arrangeres i Ekeberghallen, Oslo lørdag 27. oktober 2018.

Gym for Life Challenge Norge er en oppvisningskonkurranse for breddegymnaster over 13 år.  Konkurranse har ingen øvre aldersgrense.

Søknad om deltakelse:

Arrangementet er i utgangspunktet åpent for alle, men for å sikre at konkurransen lar seg gjennomføre innenfor de gitte tidsrammer og med god kvalitet på troppene, må tropper som ønsker å delta sende inn en kortfattet søknad. Søknaden skal inneholde beskrivelse av gymnaster og oppvisningen, samt video av denne. Frist for innsendelser til NGTF er senest 31. mai.

Søknadsskjema og video skal sendes til minna.borstad@gymogturn.no

Pris: kr. 400 per deltakere. Denne prisen inkluderer deltakelse og lunsj.

Søknadsskjema Gym for Life Challenge Norge 2018:  Søknadsskjema GfL Challenge Norge 2018

Les nytt Gym for Life Challenge Norge reglement på nettsiden: Reglement Gym for Life Challenge Norge