Skip to content
Nyhet

Derfor bør din klubb delta på Forbundstinget

Arrangør til forbundstinget 2022 søkes.

På forbundstinget, som arrangeres hvert 2. år, gjøres vedtak om vår idrettsretning og framtid.  Ca. 15% av klubbene/gruppene har vært representert – det betyr at det er få som er med på å bestemme for mange!

Vil du være med å påvirke dette?

Under har vi ramset opp 10 spørsmål du kanskje sitter med nå, og 10 svar vi håper gjør at du deltar på neste Forbundsting.

1. Forbundstinget – noe for oss?

JA! Det er her vi sammen bør diskutere og avgjøre våre mål for fremtiden.

2. Hva er forbundstinget?

Forbundstinget er forbundets høyeste myndighet, og alle klubber som er medlem av NGTF, har mulighet til å delta. Det er på Forbundstinget vi tar beslutninger om veien videre for vår idrett. Vedtakene som gjøres her vil gjelde for alle medlemmer – også for de klubbene som velger å ikke delta på tinget.

I tillegg er dette den eneste arenaen i hvor alt og alle som er aktive innen gym og turn møtes – uansett størrelse på klubben. Her kan utfordringer og inspirasjon deles. Kanskje møter du noen som har de samme utfordringene som din klubb? Dette er stedet for deg som har en fot i turnmiljøet – eller selv føler det bare er lilletåa.

3. Hvem kan delta?

Hvor mange som deltar fra klubben er opp til hver enkelt kubb. På vegne av klubben deltar leder eller styremedlemmer med stemme- og talerett. Andre tillitsvalgte deltar som observatører. I tillegg til representanter med stemme- og talerett, kan hver klubb stille med observatører. Dette kan være lurt i de settinger hvor den som har stemmerett ønsker å ha noen å diskutere med i sin klubb før stemme avgis. Har man rett til å delta med 2 eller 3 representanter, må det være av begge kjønn.

4. Har klubben min stemmerett?

Ja. Alle klubber har stemmerett:

Fra 1-300 medlemmer kan ha 1 representant med stemmerett.

Fra 301-1000 medlemmer kan ha 2 representanter med stemmerett.

Over 1000 medlemmer kan ha 3 representanter med stemmerett.

Forbundsstyret, hvert styremedlem har 1 stemme (gjelder ikke varamedlemmer).

En representant fra hver krets har stemmerett.

5. Har jeg talerett?

Alle som har stemmerett har talerett. I tillegg har alle, som er oppnevnt i en av NGTFs komiteer, talerett på sine ansvarsområder, og ansatte i NGTF har talerett på sine ansvarsområder.

6. Når er fristen for å sende inn saker til forbundstinget?

Fristen for innsending av saker til behandling på forbundstinget er 2. april. Forslag sendes til e-post gymogturn@gymogturn.no og merkes tydelig «Forslag til forbundstinget 2022».

7. Koster det noe å delta?

Ja, det gjør det. Reisekostnaden dekkes på den mest demokratiske måte: den totale summen deles på antall deltakere. I tillegg kommer deltakerkostnaden som inkluderer overnatting på hotell. Deltakerkostnaden vil variere ut ifra hvor mange dager du vil delta.

8. Hva må jeg gjøre for å delta?

Påmeldingsskjema finner du her og fristen for påmelding er: 25. mars.  De som melder seg etter denne datoen vil få et tilleggsgebyr på kr. 500,-. De klubber som ikke har navnene på representantene klart enda, men vet at de skal delta med et antall personer, kan melde på uten navn – sett NN i påmeldingen.

9. Hvor og når er Forbundstinget?

Denne gangen er det på Sola 29. april – 01. mai.

10. jeg er fremdeles ikke overbevist om at min klubb har noe her å gjøre.

Synes du det er riktig at andre klubber sitter med makten over din klubbs fremtid? Hver og en klubb i forbundet er forskjellig og det er viktig at disse forskjellene også speiles godt på tingrepresentasjonen. Vi trenger god representasjon fra alle grener, konkurranse eller bredde, for å sikre at diskusjonene ivaretar alle på en god måte.