Skip to content
Nyhet

Forbundsting i Bodø

27.-29. april 2018

Påmeldingsfristen er satt til 1. mars. dette kan være tidlig for noen klubber, som har årsmøter i mars. Det blir derfor ingen gebyr for de som melder seg fram til 16. mars.  Av hensyn til rombestillingen på hotellet håper vi allikevel at de fleste overholder fristen 1. mars. Hvis navn ikke er helt sikkert enda, kan man melde på klubben og  sette NN på navn.

For å være stemmeberettiget må man være valgt medlem i klubben, ikke ansatt.

Husk at alle stemmer teller på et forbundsting, og at det er viktig at både små og store klubber/turngrupper deltar. På forbundstinget bestemmes veien for vår idrett – med alle de ulike aktivitetene.  Ta turen til Bodø i slutten av april og bruk helgen til å bli bedre kjent med «Gym og turn familien» !

Se mer informasjon her; https://gymogturn.no/events/event/forbundsting/