Skip to content
Nyhet

Vel gjennomført regionsamling for gutta!

Helgen 2.-4. februar 2018 hadde regionsansvarlig for Midt-Norge Vio Lataretu samling i Trondheim for gutter i alderen 9-18 år.

26 gymnaster og 4 trener haddde gode treningsdager i hallen til Trondhjems Turnforening. Fokus under denne samlingen var på øvelser, slik at alle er klar for kommende konkurranse sesong. Det ble kjørt 3 apparater hver dag.Guttene var delt inn etter klubb og alder.

Det var også en deltaker fra region Nord tilstede på samlingen. Trivelig at flere har lyst til å delta.

Neste samling vil bli i Molde. Her vil ny dato komme,da det vil bli endringer på tidligere oppsatt dato. Følg med i kalendervisningen på kretsenes sider vedrørende dette.

Vi ønsker guttene lykke til inn mot ny konkurransesesong!