Skip to content
Nyhet

Nå kan du søke på apparatpakke

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har mottatt en gave på 5.000.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DnB til utstyrspakker til breddeaktivitet for barn og ungdom! Vi ønsker å gi dette videre til lag/turngrupper for å motivere og ytterligere forsterke det flotte tilbudet av gymnastikk- og turnaktiviteter. Søknadsfristen er fredag 23. februar. 

Det er et begrenset antall pakker som skal deles ut. Utvelgelse av hvilke klubber som får tildelt utstyrspakkene vil bli gjort ut fra en totalvurdering. Norges Gymnastikk- og Turnforbund står fritt til å velge hvilke klubber som skal få tildelt pakkene og det vil ikke bli gitt noen nærmere begrunnelse til foreninger / lag som ikke får tildelt utstyr.

Her finner du søknadsskjema og beskrivelse av de to forskjellige apparatpakkene vi tilbyr. 

Søknadene blir behandlet i løpet av to uker etter søknadsfristens utløp, og utdelingen vil foregå i mai måned.