Skip to content
Nyhet

Frittståendefeltet er redusert til 14 x 16 meter

Som en følge av at det europeiske turnforbundet (UEG) reviderte bedømningsreglementet (CoP) har også teknisk komite troppsgymnastikk revidert bedømningsreglementet gjeldende i Norge. En sentral endring er at frittståendefeltet nå er redusert med en rull fra 18 x 14 til 16 x 14 meter.

Andre endringer som ble gjort:
* Ved enkle landingsområder i trampett skal landingsområdet væree minimum 4 meter bredt. Ved doble landingsområder i trampett skal landingsområdet være minimum 7 meter bredt totalt. Landingsområdet bør være i kontrastfarge, men må ikke.
* LEGs landingsmatte med stretchstoff godkjennes.
* Benevnelsen «Leverandør» erstattes med «Produsent».

Her kan du følge to interne linker til vår internettside hvor du kan laste ned følgende dokumenter som begge er gjeldende fra 15.01.2015:

* Revidert reglement.

* Reviderte retningslinjer for apparater.