Skip to content
Nyhet

Folkepulsen Gym og Turn – Kan dette være noe for din forening?

Hva er Folkepulsen Gym og turn?

Folkepulsen Gym og Turn er et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland Gymnastikk og Turnkrets (RGTK) og Rogaland idrettskrets/Folkepulsen. Gjennom spleiselag bidrar prosjektet til å skaffe motiverte idrettslag bedre økonomiske rammevilkår for å kunne tilbud mennesker med spesielle behov økt fysisk aktivitet i idretten.

 

Hvordan søke tilskudd?

Alle klubber i Rogaland kan søke økonomisk støtte gjennom prosjektet til å arbeide for integrering og inkludering i idrettslaget. Dette gjøres ved å inkludere mennesker fra målgruppen i sin treningshverdag – minst 1 gang i uken gjennom sesongen. Klubbene søker Folkepulsen Gym og turn 1 gang i året med sitt beskrevne prosjekt. Klubbens prosjekt skal beskrive hvordan klubben har tenkt å gi tilbud om økt fysisk aktivitet samt integrere og inkludere målgruppen i klubben via en eller flere av sine grener. Først starter Folkepulsen Gym og turn med 3 ambassadørklubber som mottar ca kr 20.000,- i prosjektstøtte. Målet er å utvide til flere klubber etter hvert. Søknadsskjema finner dere vedlagt i denne eposten.

 

Målgrupper

Målgruppen for prosjektet er primært mennesker med spesielle behov/nedsatt kognitiv funksjonsevne.

 

Målsetting

Målet med avtalen er at flere i målgruppen skal bli kjent med idretten gymnastikk og turn, flere skal få et tilbud om fysisk aktivitet og flere skal rekrutteres inn til idretten og lokale klubber.

 

Eksempler på hva det kan gis tilskudd til 

  • Nye aktiviteter i idrettslaget rettet mot målgruppen
  • Rekrutteringstiltak/tilrettelegging for de aktuelle målgruppene til eksisterende aktiviteter
  • Noe administrasjon for oppfølging, planlegging og gjennomføring aktivitet
  • Kurs og/eller kompetanseheving som ses på som nødvendig for prosjektet
  • Støtte til redusert medlemskap/treningsavgift
  • Mindre investering i utstyr som ses på som nødvendig for å opprettholde ønsket aktivitet mot målgruppen i prosjektet

 

Hvordan søke?

Søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema Folkepulsen prosjekter. Fyll ut og send til: lene.byberg@idrettsforbundet.noSøknadsfrist er 15.februar 2018.

Ny utsatt frist til 15. april!

 

Styringsgruppen

Styringsgruppen består av:  

Lene Byberg RIK/Folkepulsen 

Hanne Brede Gymnastikkutvalget barn

Anne Sofie Austigard Varemedlem Kretsstyret 

Styringsgruppen beslutter hvem som får tildelt støtte.

 

Infofolder

Her kan dere lese mer om hvordan søke støtte og om tidligere prosjekter som har fått tildelt støtte: infofolder søke støtte NY!

 

Spørsmål angående Folkepulsen Gym og Turn kan rettes til Rogaland idrettskrets ved Lene Byberg telefon 477 55 301/e-postlene.byberg@idrettsforbundet.no, Hanne Brede Gymnastikkutvalget barn telefon 404 84 947/e-post hanne.brede@lyse.net eller Anne Sofie Austigard Varemedlem Kretsstyret telefon 917 61 690/e-post annesofie.austigard@lyse.net