Skip to content
Nyhet

Nytt reglement fra 15. januar!

Teknisk komite troppsgymnastikk har revidert versjon 3-2017 av reglementet. Versjon 1-2018 av reglementet er gjeldende fra 15. januar 2018. Dokumentet «Endringsdokument fra versjon 3-2017» inneholder alle endringer til versjon 1-2018.

Her kan du følge en link internt på vår internettside hvor du kan laste ned det nye reglementet og endringsdokumentet  (se i den venstre kolonnen du kommer til etter at har trykket på linken).

Ved eventuelle spørsmål til reglementet: Kontakt leder av teknisk komite troppsgymnastikk Kjetil Folkvord som også er dommer- og reglementsansvarlig. E-post: folkis@hotmail.com