Skip to content
Nyhet

Viktig lagsmøte i kretsen!

IKKE BRUK!

Østfold Gymnastikk- og Turnkrets inviterer klubber, grupper og utvalg til lagsmøte 17. januar 2018, fra kl. 18:30. Møtet holdes på Hafslund ungdomsskole, Ryes vei 1, 1738 Borgenhaugen.

Tema for kvelden er høring og diskusjon rundt utkast til Strategisk plan for NGTF 2019 – 2030, som ble behandlet av forbundsstyret 13. desember. Planen skal opp til revidering først på kretsledermøte i slutten av januar, og til slutt på Forbundstinget 28.-29. april 2018.

På møtet skal vi særlig vurdere helheten i planen, samt oppgavefordeling mellom organisasjonsleddene.
Dette involverer også lagene, og vi håper derfor at flest mulig vil klare å sette av tid til å sende representanter på møtet.

Kretsen er avhengig av at flest mulig gir tilbakemeldinger på planen, slik at vi kan representere en så stor bredde i kretsen som mulig!

Meld på representanter fra ditt lag her: https://gymogturn.no/events/lagsmote-vår2018/0130.

Det er viktig at alle har lest gjennom strategisk plan før møtet!
Last ned her: Strategisk plan for NGTF 2019 – 2030 pr 20.12.17

Vel møtt!![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]