Skip to content
Nyhet

Konferansedeltakere med ønske om mer kompetanse!

IKKE BRUK!

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets arrangerte den tradisjonelle Utvikling og Samarbeidskonferansen (USK), sist helg. Dette er et arrangement som de gjennomfører det året de ikke har Kretsting. Kretsting arrangeres hvert andre år. Arrangementet er til for foreningene, som blir oppfordret til å sende trener, ledere og styremedlemmer. 14 foreninger fordelt på 56 representanter deltok. Forbundet var også representert.  Vi er så heldige å ha to fra egen krets i forbundsstyret, Atle Nilsen og May Brit Harestad Osaland.

Konferansen ble innledet fredag med faddermøter. Her tar foreningene opp saker som engasjerer de. Kretsen utvalg samt Folkepulsen, rullerte på disse møtene. Folkepulsen har nettopp innledet et samarbeid med kretsen, for at våre foreninger skal kunne gi et tilbud til våre medlemmer med funksjonsnedsettelse.

Lørdag formiddag hadde fokus på NGTF sin nye Strategiplan. Ny plan skal godkjennes på NGTFs Ting i Bodø, siste helg i april. Nå er et utkast sendt ut til høring. Alle som var tilstede fikk gi sine innspill. Denne gruppeprosessen ble ledet av Torkell Seppola fra NIF. Som bildet over viser, er det store forventninger til økt kompetanse i Rogaland.

Torkell Seppola loset oss gjennom gruppearbeidet

Etter lunsj holdt Rune Giske et svært aktuelt innlegg om «foreldrerollen». Giske jobber ved UIS, men er tilknyttet olympiatoppen som idrettspsykolog.

Siste økt ble delt mellom kommende arrangører for våre arrangement, som skulle lokke til seg deltakere, og visepresident i NGTF, Alte Nilsen. Sistnevnte orienterte om det som skjer i forbundet sentralt.

Alle deltakerne under arbeid med ny «Strategiplan».

Vi ønsker å takke alle aktive og engasjerte deltakere, samt foreningene deres som lot de delta!

 

Vi håper å se flere av dere også på forbundstinget i Bodø.