Skip to content
Nyhet

Nytt reglement troppsgymnastikk 2018

Nytt reglement for 2018 blir nå utarbeidet men det blir ikke ferdig til utsendelse før jul. Vi ønsker med dette informere om noen av endringene som troppene må forberede seg på til neste sesong. Bakgrunnen for endringene er det nye internasjonale reglementet i TeamGym fra det europeiske turnforbundet (UEG) som inneholder relativt store endringer:

Frittstående

  • Det vil bli innført endringer i størrelsen på frittståendefeltet: 14 x 16 meter.
  • Det vil bli innført et fleksibilitetselement i frittstående.
  • Det blir et krav om at en kurvet formasjon må være i bevegelse.
  • Gruppeelement kan ikke lenger utføres i par.
  • Rytmesekvensen får en ny definisjon.

Tumbling

  • Det vil fortsatt være krav om minst tre elementer, men man vil kun få verdien av de to elementene med høyest verdi.

Trampett

  • I trampett blir det ikke store endringer med unntak av nye verdier.

Nytt reglement vil bli distribuert så fort som mulig etter jul.
Eventuelle spørsmål kan sendes til folkis@hotmail.com

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en riktig god jul og godt nytt år!

Med vennlig hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Teknisk komite troppsgymnastikk

Kjetil Folkvord
Leder