Skip to content
Nyhet

Nytt om påmelding til nasjonale konkurranser

IKKE BRUK!

Enklere påmelding, både for klubber og arrangør, er nå tilgjengelig i Mysoft!

I første omgang er det arrangører av de oppsatte nasjonale konkurransene våre som tar dette i bruk, men på sikt vil påmeldingsmodulen også være tilgjengelig for regioner og kretser.

De som melder på har blitt satt opp som administrator av klubben sin i Mysoft og gjør påmeldingen til arrangør på vegne av klubben. Er du en med medlemsansvar i Mysoft i din klubb, kan du finne Brukermanual for påmelding til konkurranser under Mysoft i menyen. Og vi har lagt opp mulighet for å teste påmelding i alle grener (og alle klasser), så du kan følge brukermanualen også i praksis. Tilgjengelige testpåmeldinger er:

 • Testpåmelding Turn kvinner
 • Testpåmelding Turn menn
 • Testpåmelding Rytmisk gymnastikk
 • Testpåmelding Troppsgymnastikk
 • Testpåmelding Gymnastikkhjul

Alle andre konkurranser du finner i listen er reelle konkurranser, så ikke gå inn på disse med mindre du faktisk skal melde på der.

Testpåmeldingene vil ligge åpne for påmelding frem til 15.desember.

Ønsker du det, så kan du, etter at vi har mottatt litt testpåmeldinger, få tilsendt lister, slik at du kan se hva arrangør kan ta ut i excel direkte.

Og gjør klubben en testpåmelding nå – så registreres samtidig konkurranselisens for 2018 for de som meldes på (bare vær sikker på at de som meldes på faktisk skal konkurrere i 2018). Faktura for lisensen går da som normalt til gymnast en av de første dagene i 2018.

Som arrangør får du:

 • en samlet oversikt over de påmeldte direkte
 • kan håndtere påmeldinger til f.eks bankett, lunsj osv på samme sted
 • bruke Mysofts faktureringssystem dersom klubben allerede bruker dette (faktura vil gå til påmeldte klubber, ikke gymnaster)
 • enkel administrasjon for å sette opp påmeldingsmodulen

Som en klubb som melder på får du:

 • tilgang til alle egne medlemmer, som raskt kan hentes opp når du melder på
 • kan ta ut lister i excel over egne påmeldte
 • redigere helt frem til påmeldingsfristen
 • samme påmeldingssystem for alle konkurranser
 • beskjed dersom det ikke er opprettet konkurranselisens på de som meldes på, og mulighet for å gjøre dette direkte

Mysoft vil i tillegg automatisk sjekke, ca 1 uke før konkurransen, om konkurranselisensen er gyldig (dvs, betalt) og sender ut beskjed til gymnast, klubb, arrangør og NGTF i de tilfellene den ikke er gyldig.

På sikt jobber vi med opplasting av musikkfiler i samme modul, og som nevnt også med å få opp muligheten til å bruke Mysoft til alle typer konkurranser, ikke bare de nasjonale. Men vi vil også gjerne ha input om du har innspill etter å ha testet påmeldingsmodulen, send da en mail til mysoft@gymogturn.no.

Vi håper dette gjør påmeldingshverdagen enklere for alle!