Skip to content
Nyhet

Uttak til delbruttotropp junior gutter

Uttaket til delbruttotropp junior gutter er tidligere sendt til gymnastenes lokale trenere:
Uttak delbruttotropp junior gutter – landslag troppsgymnastikk

Her kan du følge en intern link på vår internettside til landslagsmodellen i troppsgymnastikk hvor du kan finne ytterligere informasjon.

Eventuelle spørsmål vedrørende uttaket kan sendes til landslagssjef Henning Ottersen pr. e-post: henning.ottersen@gymogturn.no.