Skip to content
Nyhet

Informasjon vedr. landslag RG

Informasjon vedrørende landslag og videre oppfølgning fra landslagssjef i RG,

På vegne av landslagssjef for RG, Flavia Suarez ønsker TKRG å formidle videre planer og system for landslag og langtidsmålene i RG. Denne informasjonen ble formidlet til samtlige klubber i RG-miljøet i høst.

Høsten 2017
Flavia Suarez arbeider nå i høstsemesteret med å bli kjent med gymnastene, og de ulike klubbene, slik at hun kan kartlegge gymnastene som kan arbeide mot NGTFs langtidsmål. Aktuelle gymnaster har derfor blitt innkalt til ulike treningssamlinger, og klubbene har fått forespørsler om aktuelle datoer landslagssjefen kan komme å ha /observere treninger med gymnastene.

I tillegg har noen gymnaster i Østlandsområdet fått tilbud om morgentreninger i Njårdhallen. Vi vil videre gi tilbud om ettermiddagstreninger (3 ettermiddager i uken, på Norges idrettshøyskole, NIH), samt helgetreninger på NIH for noen gymnaster. Det vil komme et nytt RG teppe, som skal være til bruk på NIH i løpet av oktober.
Det legges opp til at disse gymnastene trener både i klubb, og med landslagssjefen.

Gymnaster som ikke bor i Østlandsområdet vil også kunne inviteres til disse aktuelle treningene, og det vil avklares med dem direkte når dette er mulig i forhold til skole og reisevei.

Tilbud om aktiviteter og uttak til landslag
Landslagsgrupper for junior og senior vil bli definert før årsskiftet. Det understrekes at uttak til junior- og seniorlandslag ikke vil bygges utelukkende på konkurranseresultater i 2017. Både potensiale, oppmøte og innsats på trening, samt ønske om å prioritere idretten vil bli vektlagt i denne vurderingen.

Om det er aktiviteter man ikke blir invitert til i høst, kan man fortsatt være aktuell for en landslagsplass. Det kan være ulike årsaker til at de aktuelle gymnaster er invitert, som at landslagssjefen ønsker å se mer av noen gymnaster, ønsker å se hvordan ulike gymnaster fungerer sammen som et lag, eller å bli bedre kjent med gymnastenes styrke og svakheter.

Det er ikke automatikk i at gymnaster som får ulike tilbud denne høsten vil få tilbud om landslagsplass i 2018. Likevel vil et landslag kunne være dynamisk, og dersom det er noen gymnaster utenfor landslaget som viser seg positivt i sesongen, vil disse kunne inviteres til landslagssamlinger.

Konkrete planer for høsten:
Høsten 2017, uke 40, er det en treningsleir i Nizhny Novgorod, Russland.  Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig på senteret, og til sammen 7 junior og seniorgymnaster har fått tilbud om dette.
I uke 41 skal 8 gymnaster født i 2004 og 2005 på treningssamling i Spania.
Det vil også bli lagt opp til treningssamling før jul, samt at gymnaster kan bli invitert til helgetreninger. På høstens trener- og dommerseminar vil noen gymnaster bli spurt om å være visningsgymnaster for invitert foredragsholder Eliso Bedoshvili, og det vil også bli en del der det informeres av Flavia Suarez om landslag og videre planer.

Hva innebærer et tilbud om landslagsplass
Et tilbud om landslagsplass innebærer at man får oppfølgning og støtte av landslagssjef og NGTF, herunder ekspertise og medisinsk støtteapparat. Det gir også muligheter for representasjonskonkurranser.

Dersom man blir tatt ut på et landslag må man forplikte seg til NGTFs opplegg og målsetninger. Gymnaster må signere kontrakt/avtale med NGTF og forholde seg til denne. Landslagssjefen vil avgjøre hvilke gymnaster som skal dra til hvilke representasjonskonkurranser og samlinger.

Resultater, men også behov for erfaring av konkurranser vil bli vektlagt her.

Ettersom NGTFs langtidsplan knytter seg til individuell OL-deltagelse, må det vurderes i samråd med landslagssjefen om en individuell landslagsgymnast også kan være på en tropp i sin klubb, men det vil være landslagssjefen som tar den endelige avgjørelsen. Gymnasten må ha tett dialog med Suarez om eventuelle skader eller medisinske behov. Klubben og gymnastens egne planer om konkurranser og treningssamlinger med sin klubb, må være i samsvar med landslagets planer.  Det legges opp til at gymnastene utenfor Østlandsområdet hovedsakelig trener i sin klubb, men også med landslagstrener, på samlinger o.l. Gymnaster på Østlandsområdet kan få tilbud om å trene med landslagssjefen om morgenen og ettermiddager, men det legges også opp til klubbtrening.

Økonomi
Når det gjelder økonomiske rammebetingelser vil gymnaster på landslaget betale en egenandel på kr 700,-per dag for landslagssamlinger (gjelder både nasjonalt og internasjonalt), som inkluderer reise, opphold og bevertning. Dette er et felles økonomisk prinsipp i NGTF. Dersom det er utøvere som mottar stipend fra NGTF er disse fritatt for egenandeler på samlinger. Ved tilbud om representasjonskonkurranser i utlandet vil gymnastene ikke ha noen egenandel.