Skip to content
Nyhet

Ny plan for hele NGTF

I 2018 er det forbundsting, og det skal vedtas ny Virksomhetsplan for hele NGTF. Planen definerer overordnede mål, mål for alle aktiviteter og områder, og en synliggjøring av klubbenes, kretsenes og forbundets oppgaver og ansvar.

I helgen var 120 tillitsvalgte og ansatte fra krets og forbund samlet til Strategiseminar på Gardermoen. På forhånd var det sendt en spørreundersøkelse til alle NGTFs medlemslag for å få innspill og ønsker fra klubbene. På seminaret ble resultatene av denne undersøkelsen presentert, i tillegg til en status pr i dag på alle områder av gjeldende langtidsplan, – som altså skifter navn til Virksomhetsplan. Mye av tiden på Strategiseminaret ble brukt til gode gruppediskusjoner på alle områder i planen. Alle innspill fra både lagene og alt som kom frem i helgen, vil bli tatt med i arbeidet med å lage et forslag til ny plan.

Klubbene vil bli invitert til å diskutere forslaget til ny plan på kretsvise møter i januar 2018. Vi håper alle klubbene kommer på møtene og gir sine innspill, slik at den nye planen best mulig gjenspeiler hele vår organisasjon.