Skip to content
Nyhet

Evaluering av FIG Age Group Competition Program

Teknisk komite turn menn og arbeidsgruppen som har jobbet frem FIG Age Group Competition Program som er benyttet i årets Twentyfour Cup ønsker din tilbakemelding. Vi ønsker derfor at alle som har vært involvert i Twentyfour Cup turn menn i 2017 og FIG Age Group Competition Program/og de obligatoriske øvelsene. Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på noen spørsmål ved å delta i vår spørreundersøkelse som ligger her. Svarfrist er 15. oktober 2017.

Bakgrunn for evalueringen
Turn menn innførte FIG Age Group Competition Program i våre FIG konkurranser fra 1. januar 2017. To konkurranser er gjennomført og en konkurranse gjenstår i Stavanger 16. – 17. september.

Hensikten med å innføre dette er økt fokus på viktige basisøvelser, samt bedre utførelsen. Teknisk komite turn menn mener at innføringen av FIG Age Group Competition Program har fungert etter hensikten.

For å sikre videre utvikling ønsker turn menn å evaluere konseptet for å avdekke eventuelle behov for justeringer og korrigeringer. Vi inviterer derfor klubber, trenere og andre som har vært involvert i dette programmet til å gi sin tilbakemelding ved å besvare noen enkle spørsmål.

På bakgrunn av turn menn sine egne erfaringer og de tilbakemeldinger vi får fra spørreundersøkelsen vil arbeidsgruppen som ble satt ned til å utarbeide FIG Age Group Competition Program arbeide videre med justeringer og korrigeringer hvis det avdekkes behov for dette slik at dette blir kjent i god tid til sesongen 2018.

Mer informasjon og nåværende reglement finner dere her:
https://gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/#1467024547826-758fc859-c9ca