Skip to content
Nyhet

Uttak til bruttotropp SENIOR – landslag

Uttaket til bruttotropp senior er sendt til gymnastenes lokale trenere. Bruttotroppen utgjør bredden i landslaget og vil spille en viktig rolle også etter uttaket til nettotroppene.

Eventuelle spørsmål vedrørende uttaket sendes til landslagssjef Henning Ottersen pr. e-post: henning.ottersen@gymogturn.no.

Brev ut ang uttak til bruttotropp SENIOR – landslag troppsgymnastikk