Skip to content
Nyhet

Utlysning av konkurranser Turn kvinner/ menn

Fristen for å søke om og få arrangere nasjonale konkurranser gikk ut i går. Vi har fått inn 5 søknader og kun fra Oslo området, dette er litt uheldig for resten av turn Norge. Vi ønsker derfor at dere skal få en uke til og håper at det blir litt mer geografisk spredning på konkurransene i 2018.

Ny frist 28.august!

Utlysning av nasjonale konkurranser 2018 – turn kvinner og felles med menn