Skip to content
Nyhet

Vi har passert 13 000 medlemmer i Rogaland!

GRATULERER, OG TAKK FOR INNSATSEN!

Den flott jobben som blir lagt ned i foreningene rundt i kretsen har resultert i en solid økning i medlemsmassen. Vi har nå passert 13 000!

Det eksakte tallet er 13102 medlemmer, fordelt på 9333 jenter/kvinner og 3769 gutter/menn. Tyngden av våre medlemmer ligger i aldersgruppen 6 – 12 år, som rommer nesten 6000 medlemmer. 2581 er over 26 år.

Vi har en tilvekst av gutter under 5 år, men mister de eldste guttene. Her har vi en jobb å gjøre fremover!

Pila peker oppover, med en vekst i medlemsmassen de siste årene. Den magiske 12 000 grensen ble passert for to år siden, etter en liten nedsving. I 2013 var vi under 11 000 medlemmer.