Skip to content
Nyhet

Krav til deltakelse i kvalifiseringskonkurransen til NM nasjonale klasser junior f.o.m. 2018

Det er mange tropper som deltar i denne kvalifiseringskonkurransen – spesielt i kvinneklassen. Dette fører til utfordringer med tanke på tidsbruken ved gjennomføringen av konkurransen. I kvalifiseringskonkurransen 2017 var det spesielt i kvinner tumbling og i kvinner trampett det var helt på smertegrensen i forhold til antall tropper. Komiteen ser det derfor som påkrevd at komiteen gir noen klare anbefalinger til lagene i forhold til hvilket nivå gymnastene på troppene deres må være på fra og med denne konkurransen i 2018. Med disse anbefalingen legges det fortsatt til rette for at alle lag kan delta i kvalifiseringskonkurransen.

Dersom et lag ønsker å delta med flere tropper i en klasse, ønsker vi å formidle en minimumsanbefaling på nivået for en eller flere av troppene fra samme lag i samme klasse. Anbefalingen gjelder i utgangspunktet for klassene kvinner tumbling og kvinner trampett fra og med 2018.

Komiteen innfører fra og med 2018 følgende anbefaling i forhold til hvilket nivå gymnastene på troppene som ønsker å delta med i kvalifiseringskonkurransen til NM nasjonale klasser junior må være på:

  1. Anbefalingen gjelder i utgangspunkt for klassene kvinner tumbling og kvinner trampett.

  2. Dersom et lag melder på en tropp i en klasse er det ingen anbefaling i forhold til nivå.
     
  3. Dersom laget melder på to tropper i en klasse ønsker vi at minst en av troppene oppfyller følgende komposisjonskrav (fra reglementet):
  • Kvinner tumbling: Troppen oppfyller kravet til skru i èn serie.
  • Kvinner trampett: Troppen oppfyller en eller begge kravene (skru og/eller dobbel salto) i en serie. Eventuelt i to serier dersom begge kravene oppfylles i to forskjellige serier.
  1. Dersom laget melder på tre tropper i en klasse anbefaler vi at minst to av troppene oppfyller kravene ovenfor.

  2. Det samme gjelder ved fire tropper (3 av 4), fem tropper (4 av 5) osv.

  3. Fortsetter den samme økningen av antall tropper i de andre klassene ved denne konkurransen vurderes det enten å innføre tilsvarende anbefaling i herre- og miksklassen eller andre tiltak i påfølgende år.

Arrangøren skal ha med anbefalingen fra teknisk komité i invitasjonen til konkurransen.

Ovennevnte tekst samlet i en pdf-fil