Skip to content
Nyhet

«Hodet er en del av kroppen»

Landslagssjef i troppsgymnastikk Henning Ottersen inviterte landslagstrenere og støtteapparat til Workshop i mental trening 3.-4. juni på Thon Hotel Opera med «Hodet er en del av kroppen» som tema.

På bildet de aktuelle som hadde muligheten til å delta i helgen:  Bak fra venstre: Brian Carlsen, Tomas Bekkavik, Nicolai Meredith, Simon S. Nielsen, Jacob Bie-Hansen, Stian Tvetene, Aske D. Ammentorp, Marius Nyblom, Atle Kristiansen, Mike Andersen og Sara F. Påhlson (alle landslagstrenere).
Foran fra venstre: Margrete O. Pettersen (landslagstrener), Siri S. Lund (fysioterapeut), Tron Lunde (teknisk komité), Linn E. Lysvik (leder av Workshopen) og Henning Ottersen (landslagssjef).

Workshopen var det første tiltaket og en direkte følge av at det står følgende i landslagsmodellen art. 6 L – mental trening: NGTF har som mål å engasjere en mental trener (MT) som kan jobbe fast med landslagene for videreutvikling av gymnaster, lokale trenere, landslagssjef og landslagstrenere. Vi oppfordrer alle involverte i landslaget i troppsgymnastikk til å være nysgjerrige på temaet mental trening og tilegne seg kunnskap og erfaring på det området.

Siden landslag i troppsgymnastikk omfatter mange personer valgte vi i samråd med Linn E. Lysvik å starte det økte fokuset med å gjennomføre denne workshopen. Planen videre er å fortsette det økte fokuset ved å involvere gymnastene og deres lokale trenere i tiden framover.

Tidsplanen:

Lørdag 3. juni
Kl. 10:00                Velkommen, introduksjon og gjennomgang dagens agenda
Kl. 10:30 – 11:30    Første økt. Teori: Idrettspsykologi i et historisk perspektiv – Mental trening i forbundene.
Hvorfor trene mentalt? – Modellen for mental trening

Kl. 11:30 – 11:45   Pause. Fordelene ved å ha fokus på mentalitet?

Kl. 11:45 – 12:45   Andre økt. Teori: Stress – Unge idrettsutøvere – Helhetsperspektiv – Sosiale Medier –
Forventningspress

Kl. 12:45 – 13:15   Lunsj. Hva vet dere om mentale teknikker fra før?

Kl. 13:15 – 14:30   Tredje økt. Teori og praksis: Mentale basisteknikker (indre dialog, spenningsregulering/
intensitetsregulering, fokus/refokusering, visualisering og målsetting)

Kl. 14:30 – 14:45   Pause. Bruker dere noen konkrete mentale teknikker i deres arbeid?

Kl. 14:45 – 16:00   Fjerde økt. Teori og praksis: Mentale basisteknikker (indre dialog, spenningsregulering/
intensitetsregulering, fokus/refokusering, visualisering og målsetting)

Kl. 16:00 – 16:15   Oppsummering og avslutning. Til i morgen: Hvilken/hvilke mentale ferdigheter mener
du har det største utviklingspotensialet hos dine/deres utøvere.

Søndag 4. juni
Kl. 10:00 – 10:15   Gjennomgang av dagens agenda
Kl. 10:15 – 11:15   Første økt. Teori og praksis: Gjennomgang spørsmål fra i går. Hvordan kan vi implementere
mental trening i treningsplanen? Legg opp en ønsket fremtidig plan.

Kl. 11:15 – 11:30   Pause.

Kl. 11:30 – 12:30   Andre økt. Teori: Trener-utøver-relasjonen – Kommunikasjon – Tilstedeværelse – Åpenhet –
«Fremtidens utøver» – Vi jobber preventivt.

Kl. 12:30 – 13:00   Lunsj.

Kl. 13:00 – 14:30   Tredje økt. Praksis: På hvilken måte kan vi kommunisere betydningen av mental trening,
redusere stigmatisering og ufarliggjøre motgang? Preventivt arbeid.

Kl. 14:30 – 14:45   Pause.

Kl. 14:45 – 15:50   Fjerde økt. Teori og praksis: Så hva gjør jeg? Vi snakker om hvordan ønsket plan
(fra dagens første økt) kan implementeres i deres trenerarbeid som kan løfte kvaliteten i klubb
og forbund, men også utøverens hverdag.

Kl. 15:50 – 16:00   Oppsummering, avslutning og spørsmål.

Linn E. Lysvik ga oss meget interessant og verdifull kompetanseheving omkring temaet mental trening. Hun ledet oss igjennom de ulike delene begge dager med gruppeoppgaver og engasjerte bidrag fra deltakerne. Dette gir stor nytteverdi for oss i vårt videre arbeid med landslag i troppsgymnastikk. Vi ser fram til det videre samarbeidet med henne!

Her kan du følge en intern link på vår internettside hvor du kan laste ned vår landslagsmodellen i troppsgymnastikk.