Skip to content
Nyhet

Nytt reglement fra 29. mai

Teknisk komité troppsgymnastikk har revidert versjon 2 av reglementet publisert i januar.
Versjon 3 av reglementet er gjeldende fra 29. mai 2017. Dokumentet «Endringsdokument for versjon 1, 2 og 3 2017» inneholder alle endringer til versjon 1, fra versjon 1 til versjon 2 og fra versjon 2 til 3.

Her kan du følge en intern link på vår internettside hvor du kan laste ned det nye reglementet i troppsgymnastikk gjeldende fra 29. mai 2017, og endringsdokument for versjon 1, 2 og 3.

Ved eventuelle spørsmål: Kontakt leder av teknisk komité troppsgymnastikk Kjetil Folkvord som også er dommer- og reglementsansvarlig. E-post: folkis@hotmail.com