Skip to content
Nyhet

Klubben skal være et fristed

NGTF og AV-OG-TIL skal samarbeide om å skape en trygg og god idrett. – Vi er utrolig glade for at vi kan jobbe sammen om en så viktig sak, sier Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL.

Denne uka ble det klart at NGTF, med sine 100.000 medlemmer, vil inngå i et samarbeid med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Avtalen er en del av kampanjen Se & bli sett.
– Vi har en felles interesse: Barn og unge skal kunne gjøre sine idretter i trygge omgivelser. Nå skal vi jobbe sammen mot målet, gjennom både informasjon til klubber og støtte til å lage regler for alkoholbruk i de ulike klubbene, sier Kari Randen i AV-OG-TIL som ser frem til samarbeidet.

– Det er spennende å få jobbe sammen, fordi det er et stort forbund med mange aktive i begge ender av aldersskalaen. Dette forbundet representerer også inngangen til annen idrett i svært mange tilfeller.

Formålet med samarbeidet er å gjennomføre holdningsskapende arbeid knyttet til idrett og alkohol.

– Gode holdninger er ferskvare. Diskusjon og refleksjon er et av virkemidlene som tas i bruk for å engasjere klubber og sikre gode opplevelser på alle aktiviteter i regi av forbundet.

 

Klubben er et fristed

– NGTF aktiviserer ca 70.000 barn og ungdom, og det er viktig for oss at alle har en positiv opplevelse av å delta i vår aktivitet. Godt alkovett er nødvendig for å sikre at alle har gode opplevelser i idretten. Det er de 410 medlemslagene våre som organiserer den daglige aktiviteten, og samarbeidet med AV-OG-TIL er et ledd i NGTFs arbeid med å støtte opp om klubbene slik at aktiviteten blir best mulig, sier generalsekretær Øistein Leren i NGTF.

Han får støtte fra Randen, som påpeker at mange barn og unge tilbringer store deler av fritiden i klubber og idrettslag i nærmiljøet.

– Det gjør idretten til en sentral sosialiseringsarena. Samtidig vet vi at det i alle større barne- eller ungdomsgrupper finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. For disse barna er det spesielt viktig at klubben er et fristed.

Alkovettlederen trekker fram at mange har glede av gymnastikk og turn.

–  Derfor er det svært gledelig at NGTF tar dette arbeidet på alvor, og setter alkovett på agendaen – også i klubben, sier Randen.

 

Fakta:

AV-OG-TIL samarbeider også med Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Danseforbund, Norges Rytterforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Badmintonforbund og Norges Skiskytterforbund. Og med Norges Gymnastikk- og Turnforbund med på laget, når vi ut til over 800 000 utøvere i idretts-Norge.

Sammen fronter vi kampanjen Se & bli sett for å øke bevisstheten om at idrettsledere, trenere og foreldre er viktige rollemodeller for unge i idretten. Se & bli sett – prinsippet handler om at gode trenere ser utøverne sine, og de vet også at de selv blir sett. Derfor tenker de nøye over sin egen oppførsel og er bevisst på rollen som forbilde. Særlig er de klare på at idrett og alkohol ikke hører sammen. For å hjelpe klubber til å diskutere og lage egne retningslinjer om alkoholbruk, har vi utarbeidet en rekke verktøy som er enkle å ta i bruk. Disse ligger tilgjengelig på seogblisett.no

Norges Idrettsforbund støtter vårt arbeid og oppfordrer flere særforbund til å bli med på laget.