Skip to content
Nyhet

Samordnet rapportering / Idrettsregistrering

Fristen for registrering er 30. april! Fortsatt mangler veldig mange klubber og grupper – og nå haster det!

Husk at alle må legge inn aktivitetstallene og ledere i turngruppene må kontrollere at det som blir lagt inn av andre, f.eks. ledelse i klubben når det er fleridrettslag.

Se tidligere informasjon:  https://gymogturn.no/samordnet-rapportering-idrettsregistrering/