Skip to content
Nyhet

10 ting du bør huske på ved planlegging av trening av barn

  1. Alle barn skal bli sett, inkludert og stimulert
  2. Barn skal føle seg trygge; De skal ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile
  3. Barn skal ha idrettslig og sosialt utbytte av trening
  4. Treningsmengde skal legges opp etter barnas utvikling og modning
  5. God variasjon i aktiviteten er viktig for å stimulere helhetlig utvikling
  6. Alle typer treningstilbud (f.eks. ekstratrening) skal være åpent og kjent for alle
  7. Topping av lagene, favorisering, utvelgelse, seeding skal unngås
  8. Trenere bør tenke langsiktig og ikke kortsiktig
  9. Det skal oppnevnes en person i alle klubber som er ansvarlig for barneidretten
  10. Barnerettigheter og bestemmelser skal forankres i klubbens styre og undergrupper

 

Vi minner på at trenere må etterstrebe at barne- og ungdomstrening skal planlegges og gjennomføres i henhold til overnevnte retningslinjer, selv om motivene og målsettingen for å delta i idrett varierer fra person til person.

For utfyllende informasjon om barneidrettsbestemmelser gå inn her