Skip to content
Nyhet

Kretsting med informasjon, diskusjon, refleksjon og ære!

I helgen ble Kretstinget til Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets arrangert i Grimstad. Fredag innledet vi med foredrag av Sajandan Rutthira, også tildelt årets ildsjelpris i 2016. Han fortalte om sin vei i idretten, ungdoms-OL og hvor viktig det er å være en rollemodell for morgendagens idrettsutøvere. Han snakket også om hvor viktig det er å gi ungdom ansvar og tillit i ulike verv og innen frivillig arbeid.

Lørdag innledet Nina Fjellet, vår fadder i NGTF. Hun formidlet de viktigste temaene og sakene som det blir jobbet med.

Deretter fulgte Åpent Forum, med stor delaktighet. Vi snakket blant annet om hvordan vi skal klare å engasjere trenere til å ta utdanning, og hvordan vi bygger kompetanse rundt egne trenere.

Etter lunsj ble Tingforhandlingene gjennomført på tradisjonelt vis. Det ble blant annet ny Langtidsplan godkjent.

I løpet av helgen ble det delt ut utøverstipend til Viktoria Tønnessen, som neste år reiser på efterskole til Danmark. Trenerstipendet gikk til May Linda Venemyr fra Froland.

Kristian Bjugan valgte å overgi ledervervet til Stian Syvertsen. Til tross for sin unge alder, har Kristian vært aktiv i kretsen i en årrekke, og kretsleder i 5 av disse. Han velger å fortsette i kretsstyret, noe vi setter pris på. Han ble tildelt kretsens fortjenestemedalje i sølv, for den innsatsen han har lagt ned. Vi gratulerer!

foredrag Foredrag av Sajandan.

may-linda Stipend til May Linda.

medalje-kristian Medalje og ære til Kristian.

apent-forum Aktiv gruppedebatt under Åpent Forum.