Skip to content
Nyhet

Kretsting i Loen

Lørdag 18.03 var det lagsmøte på Alexandra Hotell. Frederick Gjethammar hadde foredrag om trening og ernæring. Presentasjonen finner du her; Trening-ernaering-for-barn-og-unge
Programmet videre var skademelding, oppmann, MySoft, barneidrettsbestemmelsene, informasjon fra NGTF og lagets time.

Søndag 19.03 var det kretstinget hvor årsberetninger, regnskap, reviderte lover og budsjett ble godkjent.

Valget fikk følgende utfall:
Kretsleder:              Janne Elin Alsaker, Stryn
Nestleder:               Jan Endre Nesdal, Stryn
Medlemmer:          Stillaug Mundal, Sogndal
Line Hals Kvanli, Årdalstangen
Nathalie F. Blålid, Måløy
Varamedlemmer: Aina Heggø, Jotun
Roy Cato Evebø, Sandane