Skip to content
Nyhet

Opplev World Gym For Life Challenge som frivillig!

NGTF søker frivillige som kan bidra under World Gym for Life Challenge på Oslofjord Convention Center i Stokke 24.-30. juli 2017.

Les mer om WGFLC her!

Som frivillig får du:

•             Deltagerpass til alle oppvisninger og show under World Gym for Life Challenge 2017

•             Frokost, lunsj og middag på Oslofjord Convention Center

•             Overnatting (4-6 personer sammen)

•             Frivillighetsantrekk

•             Erfaring med gjennomføring av et stort internasjonalt arrangement

Er du medlem av en klubb tilsluttet Nordland Gymnastikk- og Turnkrets, og har meldt deg som frivillig eller planlegger å gjøre det?

Du kan søke om økonomisk støtte til å få dekket deler av reisekostnadene i forbindelse med frivillig arbeid under World Gym for Life Challenge 2017. Send en e-post med navn, klubbtilhørighet og hvilket tidsrom du skal være frivillig under WGFLC 2017 til: kretskontoret.nordnorge@gymogturn.no. Merk e-posten med «Frivillig – WGFLC2017». Søknadsfrist er satt til 30. mars.

 MELD DEG SOM FRIVILLIG I DAG!