Skip to content
Nyhet

Velkommen til kretsting 18.mars!

Sør – Trøndelag Gymnastikk -og Turnkrets ønsker velkomment til kretsting på Scandic Solsiden den 18.mars.

Agenda for dagen:

Kl. 12.00-12.50  Ankomst lagene og lunsj
Kl. 13.00-13.10  Velkommen ved leder Charlotte Brøttemsmo
Kl. 13.10-13.30  Informasjon fra Sør-Trøndelag idrettskrets ved May Romundstad
Kl. 14.00-14.10  Liten pause
Kl. 14.10-17.00  Tingforhandlinger
Kl: 17.00             Tinget avsluttes

Ting dokumentene finner du her:

Innkalling kretsting 2017

Tingdokument

Årsberetning 2015 og 2016

Regnskap 2015

Revisjonsberetning 2015

Revisjonsberetning 2016

Budsjett 2017 og 2018

Langtidsplan 2017-2019

Regnskap for 2016 og valgkomiteens innstilling legges fram på tinget.

Velkommen til Trondheim den 18.mars!