Skip to content
Nyhet

Velkommen til Kretsting!

Da ønsker vi våre medlemmer velkommen til kretsting for Møre og Romsdal gymnastikk-og turnkrets den 11.mars på Vestnes.

Programmet er som følger:

Kl. 09.30                              Ankomst lagene

Kl. 09.50 – 10.00                Velkommen ved Leder Bjørnar Flem

Kl. 10.00 – 10.30                Informasjon fra President og representant fra NGTF Kristin Gilbert

KL 10.30 – 10.50                 Informasjon fra Møre og Romsdal Idrettskrets ved Rune Skavnes

Kl. 10.50 -11.00                  Kort informasjon fra kretsen ved Bjørnar Flem

Kl. 11.00 – 12.00                Tingforhandlinger

Kl. 12.00 – 13.00                 Lunsj

Kl. 13.00 – 16.00               Tingforhandlinger

Presentasjon av ungdomsutvalget som avslutning på dagen.

Nedenfor finner du tingdokumentene:

Innkalling

Tingdokument med saksliste og forretningsorden

Årsberetning 2015

Årsregnskap 2015

Revisjonsberetning 2015

Årsberetning 2016

Årsregnskap 2016

Revisjonsberetning 2016

Budsjett 2017 og 2018

Langtidsplan_2017-2019

Valgkomiteens innstilling legges fram på tinget.

Velkommen på ting !