Skip to content
Nyhet

Kretsens fortjenestemedalje

Er det noen som fortjener en utmerkelse for sitt arbeid med gym og turn?. Fortjenestemedaljekomitéen i Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets ønsker kandidater for kretsens fortjenestemedalje innen 10. mars.

Her finner du mer informasjon.