Skip to content
Nyhet

Samarbeidsmøte i Tromsø

Helgen 20.-22. januar møttes mange engasjerte mennesker fra turnmiljøet i Nord-Norge til et samarbeidsmøte i Tromsø. Formålet med dette møtet var å: «skape et tettere og bedre samarbeid mellom kretsstyrene i Nord-Norge, som vil gi utvikling spesielt i følgende punkter; organisasjon, tettere samarbeid mellom de ulike grenene og utdanning». Mandatet for NNGTK (Nordnorsk Gymnastikk- og Turnkomité) ble revidert og ligger nå til godkjenning av generalforsamlingen, før det blir publisert. Tilstede på dette møtet var kretsstyrene fra NGTK, TGTK og FGTK i tillegg til representanter fra de ulike komitéene i NNGTK. Komitéene er henholdsvis Turn Kvinner, Turn Menn, Troppsgymnastikk, Rytmisk Gymnastikk, Bredde og Utdanning. Representanter fra Forbundsstyret, Lars Hugo Berg og Veronika Reinhaug, deltok også på møtet.

I forlengelse av dette samarbeidet er det for første gang invitert til en felles tinghelg for Nordland, Troms- og Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets. Tinget avholdes i Tromsø 03.-05. mars 2017 og mer informasjon om kretsting 2017 finner du i terminlisten på NGTFs hjemmeside.