Skip to content
Nyhet

Vi gleder oss til Kretstinget – er du påmeldt?

Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets arrangerer Kretsting helgen 10. – 11. mars, kommer du?

Hva er Kretstinget?

Kretstinget er Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets høyeste myndighet.

Hva blir bestemt her?

Kretstingets oppgave er å behandle beretninger (årsrapporter), regnskap, forslag og saker, kontingent, budsjett, forta valg av styre, revisorer, representanter til høyere organer og valgkomite. Her blir også kommende arrangement tildelt.

Hva skjer utover dette?

Utenom selve tingforhandlingene vil læring og fellesskap stå i fokus.

Vi har fått Merete Smith, jurist og generalsekretær i Den Norske Advokatforening, som foredragsholder fredags kveld.

Noen vil bli hedret for sin innsats gjennom en årrekke med frivillig arbeid.

Det vil bli informert om det som skjer i våres organisasjon på krets- og forbundsnivå.

Vi får servert mye god mat.

Dette er anledningen til å knytte kontakter med andre frivillige.

Hvorfor bør du komme?

  • Her har du muligheten til å være med på å bestemme veien videre for arbeidet i kretsen, påvirke utfall av saker og si din mening!
  • Kunnskapsutveksling
  • Informasjon om hva det jobbes med på krets- og forbundsnivå, og hvordan dette påvirker din innsats i din forening
  • Sosialt fellesskap med andre i samme situasjon som frivillig
  • Erfaringsutveksling

Innkallingen finner du her: 2017-innkalling-kretsting