Skip to content
Nyhet

Vi gleder oss til Kretsting – er du påmeldt?

Helgen 24. – 25. mars arrangerer Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting, kommer du?

 

Hva er kretstinget?

Kretstinget er Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets høyeste myndighet.

 

Hva blir besluttet her?

Kretstingets oppgave er å behandle beretninger (årsrapporter), regnskap, forslag og saker, kontingent, budsjett, forta valg av styre, revisorer, representanter til høyere organer og valgkomite.

 

Hva skjer utover dette?

Utenom selve tingforhandlingene vil læring og fellesskap stå i fokus.

Fredag blir det foredrag av Sajandan Rutthira.

Lørdag formiddag tar vi opp aktuelle problemstillinger vi møter i foreningene.

Fra forbundet kommer Nina Fjellet, vår fadder, som vil orientere om det som skjer sentralt i forbundet. Vi får servert mye god mat. Dette er anledningen til å knytte kontakter med andre frivillige.        

  

Hvorfor bør du komme?

  • Her har du muligheten til å være med på å bestemme veien videre for arbeidet i kretsen, påvirke utfall av saker og si din mening!
  • Kunnskapsutveksling
  • Informasjon om hva det jobbes med på krets- og forbundsnivå, og hvordan dette påvirker din innsats i din forening
  • Sosialt fellesskap med andre i samme situasjon som frivillig
  • Erfaringsutveksling
Annette Andersen fikk kretsens fortjenestemedalje av kretsleder, Kristian Bjugan
Bilde fra 2016: Annette Andersen fikk kretsens fortjenestemedalje av kretsleder, Kristian Bjugan

Innkallingen til årets Kretsting finner du her: innkalling-kretsting-2017