Skip to content
Nyhet

Kretsting Oppland

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets ønsker velkommen til kretstinget 2017. Tinget arrangeres på Quality Hotel Strand på Gjøvik 25.-26. februar.

Kretstinget i Oppland er ikke bare et ting
Kretstinget i Oppland Gymnastikk og Turnkrets er mer enn de ordinære tingforhandlingene. Dette er en mulighet for klubbene i kretsen til å møtes, utveksle erfaringer, påvirke kretsens arbeid samt få påfyll av kompetanse om driften av egen klubb. Vi håper alle klubber har anledning til å stille med flere representanter på tinget i år, slik at vi får utviklet kretsen til det beste for alle.

Her finner dere innkallingen mm.

Mulighet for tilskudd til utstyr
Hvis kretsen får gjennomslag for sitt budsjettforslag vil det også for de deltakende lagene på tinget bli mulig å søke på midler til å dekke kostnader for innkjøp av utstyr (se innkallingen).

Ungdomsrepresentant
Da dette er en viktig arena for å lære om organisasjonen vår har kretsstyret vedtatt at kretsen dekker utgifter til mat og overnatting for én ungdomsrepresentant fra hver klubb på tinget.

Send inn forslag til saker
Det vil være mulig å sende inn forslag til både saker til tinget og saker til åpent forum. Frist for å sende inn er 4. februar. Saker sendes: oppland.gymogturn@nif.idrett.no

Plan for tinget
Planen for tinget er ikke helt spikret, men i grove trekk vil dette være planen for tinget

Lørdag 25. FEBRUAR
Kl. 11:00 Oppstart med praktisk informasjon
Kl. 11:15 Åpning av Kretsting 2017 med Tingforhandlinger
Kl. 13:00 Lunsj
Kl. 14:00 Innlegg fra Oppland Idrettskrets
Kl. 14:15 Innlegg fra Norges Gymnastikk og Turnforbund
Kl. 15:00 Åpent forum
Kl. 17:00 Avslutning av åpent forum
Kl. 18:00 Sosialt
Kl. 20:00 Festmiddag

LØRDAG 26. FEBRUAR
Kl. 10:00 Oppsummering av Åpent forum samt veien videre
Kl. 10:45 Tingforhandlingene fortsetter
Kl. 11:45 Pause
Kl. 12:00 Tingforhandlingene fortsetter
Kl. 13:00 Lunsj
Kl. 14:00 Tingforhandlingene fortsetter hvis behov.
Avslutning

Priser på dagpakker og overnatting finner du her.